Hotline: 0903.867.070

Đăng nhập

Đăng ký

Sứ mệnh tầm nhìn, logo, sologan

Mục tiêu đạt được và giữ vững vị trí tiên phong trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tổn thể CNTT & Viễn thông.
Phương châm: Chất lượng chuyên nghiệp, Dịch vụ hòan hảo.
Quan điểm phục vụ khách hàng “Vì sự thành công của khách hàng”
Chiến lược phát triển: Phát triển liên tục, chuyên sâu tạo nên sự khác biệt.
Biểu tượng logo TTH là sự kết hợp giữa phần chữ đặc trưng và dấu hiệu đặc trưng của sự nhận dạng thương hiệu TTH, thiết kế không gian 3 chiều, quỹ đạo xoay xung quanh TTH biểu hiện sự phát triển CNTT.
Sologan: “Chuyên sâu tạo nên sự khác biệt” thể hiện năng lực triển khai thành công các dự án tích hợp hệ thống thành công được khách hàng đánh giá là đơn vị năng lực thực hiện dự án, kết quả mô tả giá trị nói lên văn hóa công ty.