Hotline: 0903.867.070

Đăng nhập

Đăng ký

Năng lực đội ngũ cán bộ của công ty

Công ty tổ chức theo một ngành dọc, thống nhất hoạt động có hiệu quả dưới sự quản lý của đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm. Số cán bộ nhân viên trong lĩnh vực tin học của công ty hiện có 30 người trong đó, trên 80% là kỹ sư tin học, điện tử, viễn thông, tuổi trung bình dưới 30.
Đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính quy, luôn được trang bị thêm kiến thức qua các khoá đào tạo kỹ thuật mới nâng cấp chuyên môn do các đối tác nước ngoài tổ chức và được thử thách qua các dự án của công ty, bảo đảm làm chủ được các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ứng dụng một cách có hiệu quả các tiến bộ khoa học đó vào kinh tế nước nhà.
Đội ngũ cán bộ tin học viễn thông được tổ chức thành các bộ phận chuyên môn như Phần mềm – Phần cứng – Bảo trì, sửa chữa.